• Kontakt : +385 1 3872 379

Dokumenti

Upisi

Privatni dječji vrtić Čupko upisuje djecu rane i predškolske dobi u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019.

Zahtjevi za upis će se primati od 02.05. do 31.05.2018., odnosno cijelu godinu a do popunjavanja kapaciteta.

Nakon isteka navedenog roka Upravno vijeće vrtića će razmatrati sve primljene zahtjeve nakon čega će se roditelji pozivati na potpisivanje ugovora do popunjavanja kapaciteta.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za upis djeteta u vrtić – (Download)
 • Sufinanciranje privatnih i vjerskih dječjih vrtića u 2019. – (Download)
 • Obrasci (Word) za privatne i vjerske dječje vrtiće za 2019.
 • ispunjen Inicijalni upitnik – (Download)
 • preslika rodnog lista ili izvatka iz Matice rođenih
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 • potvrda o prebivalištu djeteta i svih članova kućanstva
 • potvrde o svim primanjima u kućanstvu
 • preslika zdravstvene iskaznice djeteta
 • preslika kartona cijepljenja djeteta
 • potvrda liječnika-pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije polaska u vrtić
 • ispunjena Privola za osobne podatke roditelja – (Download)

Zakoni i propisi

Dokumenti vrtića

 • Izvješće godišnjeg plana i programa 2017./2018. – (Download)
 • Godišnji plan i program rada 2018./2019. – (Download)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama – (Download)
 • Suglasnost osnivača o izmjeni Statuta – (Download)
 • Statut DV Čupko – (Download)
 • Pravilnik o upisu (Download)
 • Pravo na pristup informacijama (Download)
 • Zahtjev za pristup informacijama (Download)
 • Suglasnost osnivača na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – (Download)
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – (Download)
 • Privola o osobnim podacima za kandidate natječaja zapošljavanja (Download)
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća (Download)
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (Download)